ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός 48 ωρών με Courier. Σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα, η διάρκεια εκτέλεσης της παραγγελίας παρατείνεται μέχρι το ποσό να πιστωθεί στον λογαριασμό μας. Η κατάσταση της παραγγελίας μπορεί να ελεγχθεί με σύνδεση στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Η παράδοση διαρκεί 1-5 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή της αποστολής του δέματος από την έδρα μας και εξαρτάται από την προσβασιμότητα του τόπου αποστολής. Ο χρόνος της εκτέλεσης και της παράδοσης των παραγγελιών δεν περιλαμβάνει τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.